Image1

OOG VOOR OPLOSSINGEN!

image image image image


Onze leefomgeving en het milieu staat door maatschappelijke en economische ontwikkelingen steeds meer onder druk. De belangen van alle stakeholders komen aan bod als uw onderneming duurzaam wil ondernemen. i4solutions zoekt met haar opdrachtgevers naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan alle belangen. Wij zien het als ons doel om op een actieve en innovatieve wijze bij te dragen aan een gezonde wisselwerking tussen menselijke activiteiten en een duurzaam milieu.


De afgelopen decennia hebben arbeidsomstandigheden en veiligheid een duidelijke plek op de werkplek gekregen. Werkgever en werknemers zijn dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor arbo, veiligheid en gezondheid. i4solutions biedt ondersteuning bij het op peil brengen en houden van de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie.

Voorlichten en onderrichten zijn hierbij het belangrijkste instrument!


Kwaliteitssystemen en projectmanagement: wat betekent dit voor u! Een papieren tijger waar weinig mee wordt gedaan of dat als boekwerk in de kast verdwijnt?. Een dergelijk systeem levert u waarschijnlijk nog te weinig op!

i4solutions ziet kwaliteitssystemen anders: met een praktisch ingericht kwaliteitssysteem is het beste uit de organisatie en medewerkers te halen.


Op het vlak van onderzoek en advies heeft i4solutions meer dan 10 jaar ervaring. Of het nu gaat om een asbestinventarisatie, luchtkwaliteit of een ander milieuonderwerp!
i4solutions kan uw organisatie voorzien van degelijk en betrouwbaar advies. Bent u benieuwd? Neem dan contact met ons op!

i4solutions bv - Oog voor oplossingen!

i4solutions biedt diverse diensten aan op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, veiligheid, asbest, vergunning- en omgevingmanagement. Certificering (kwaliteitsmanagement) en projectmanagement behoren eveneens tot het dienstenpakket van i4solutions.

Oog in oog spreken wij met u af dat wij uw project naar wens volledig uit handen kunnen nemen!

i4solutions heeft een eigen kritische kijk op projecten. Door een gestructureerde en lean projectaanpak bent u verzekerd van geplande doelstellingen. Door te focussen op doelstellingen en resultaten zorgt i4solutions dat u uw ambities realiseert.