OHSAS 18001

OHSAS 18001 veiligheidsmanagementsysteem - certificering? i4solutions heeft de oplossing voor u!

U wilt een veiligheidsmanagementsysteem conform OHSAS 18001 opzetten en zoekt deskundige ondersteuning? In drie fasen behaalt uw organisatie het OHSAS 18001 certificaat.

De OHSAS 18001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren. De OHSAS 18001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem. De norm is qua opzet gelijk aan de ISO 9001 en ISO 14001.

i4solutions helpt u in drie fase het OHSAS-certificaat te behalen

Fase 1: nulmeting

Met de nulmeting brengen wij de huidige stand van zaken binnen uw organisatie in kaart. De nulmeting resulteert in een advies met een van de sterke kanten van uw organisatie en waar nog aan gesleuteld moet worden om aan de eisen van OHSAS 18001 te voldoen.

Fase 2: opzetten en implementeren kwaliteitssysteem

Binnen de bestaande organisatiestructuren zet i4solutions het kwaliteitssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met betrokken binnen uw organisatie, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. We kunnen in stappen of integraal het veiligheidsmanagementsysteem implementeren. Dit is afhankelijk van uw wensen en organisatiecultuur.

Fase 3: certificering

In deze laatste fase begeleidt i4solutions u door de certificering door een extern bureau. U bent gecertificeerd! Hierna kan i4solutions verbetertrajecten voor uw organisatie bewaken zodat u resultaten boekt.