Risico inventarisatie en -evaluatie

image

Een Arbo-beleid begint met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.
Bedrijven of organisaties zijn vanuit de Arbo-wet verplicht een RI&E op te stellen

Waarom een RI&E?

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen het bedrijf of organisatie.

De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:

  • het verkrijgen van inzicht in de gevaren of risico's en de hieraan verbonden effecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld
  • het beoordelen en evalueren van gevaren of risico's
  • het nemen van passende maatregelen om risico's te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken
  • het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
Praktisch en resultaatgericht

U wilt uitvoering geven aan het Arbo-beleid binnen uw bedrijf of organisatie! i4solutions voert RI&E’s uit. Onze insteek hierbij is praktische en doelgericht. De rapportage die wij voor u opstellen geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Samen met u gaan we de risico's prioriteren en uitwerken in een plan van aanpak.