Toolboxmeetings

Bent u VCA-gecertificeerd? Dan kunt u verplicht zijn om minimaal 10 Toolboxmeetings per jaar te organiseren. Dit zijn beknopte besprekingen met uw medewerkers over een actueel veiligheidsonderwerp, de situatie op de werkplek of een recent (bijna)ongeval. Het doel van de Toolboxmeetings is dat uw medewerkers consequenter en bewuster omgaan met veiligheid op het werk.

De Risico-inventarisatie en -evaluatie als leidraad is per type werk te bepalen welke onderwerpen aandacht moeten krijgen. Medewerkers krijgen hiermee de juiste onderrichting. Uit ervaring weet i4solutions dat tooloxmeetings niet gericht zijn, maar meer als een verplichting van de VCA-certificering. Ongemotiveerde medewerkers op het van veiligheid is dan het gevolg. Door gericht, eventueel met medewerkers, naar risico's te zoeken, zijn toolboxmeeting hierop af te stemmen.

Om de voorbereiding van uw Toolboxmeeting te vergemakkelijken hebben wij veel onderwerpen klaar voor gebruik. Op basis van de risico's kunt u een toolbox-onderwerp selecteren en indien nodig specifieker maken. Uiteraard kan i4solutions toolbos-onderwerpen voor uw situatie maken en verzorgen. Wilt u meer weten: neem dan contact op met i4solutions: ook voor oplossingen.

Klik hier voor een voorbeeld van een Toolboxmeeting (in pdf). Wilt u het te bespreken onderwerp als sheet ontvangen? Vraag het ons!