VCA-certificering

VCA veiligheidssysteem - certificering? i4solutions heeft de oplossing voor u!

U wilt een veiligheidssysteem conform VCA opzetten en zoekt deskundige ondersteuning? In drie fasen behaalt uw organisatie het VCA** of VCA* certificaat.

Voor veel branches is VCA certificering vanzelfsprekend. Immers bevordert VCA de veiligheid op de werkvloer. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat uitvoerende bedrijven over een VCA certificaat beschikken.

Gebruik de VCA om verbeteringen op het vlak van veiligheid aan te brengen en medewerkers bewuster te maken! Verbetertrajecten brengen uw organisatie naar een hoger niveau. Toepassen van VCA is hierbij een handig hulpmiddel.

i4solutions helpt u in drie fase het VCA certificaat te behalen

Fase 1: nulmeting

Met de nulmeting brengen wij de huidige stand van zaken binnen uw organisatie in kaart. De nulmeting resulteert in een advies met een van de sterke kanten van uw organisatie en waar nog aan gesleuteld moet worden om aan de eisen van VCA te voldoen.

Fase 2: opzetten en implementeren kwaliteitssysteem

Binnen de bestaande organisatiestructuren zet i4solutions het kwaliteitssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met betrokken binnen uw organisatie, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. We kunnen in stappen of integraal het veiligheidssysteem implementeren. Dit is afhankelijk van uw wensen en organisatiecultuur.

Fase 3: certificering

In deze laatste fase begeleidt i4solutions u door de certificering door een extern bureau. U bent gecertificeerd! Hierna kan i4solutions verbetertrajecten voor uw organisatie bewaken zodat u resultaten boekt.