Asbest in scholen

Asbest in scholen komt regelmatig voor. In meer dan 70% van de schoollocaties voor 1994 is asbest aanwezig! Het is van belang dat een school weet of er wel of geen asbest in het schoolgebouw zit. Wanneer dit het geval is, zal dit moeten worden verwijderd als het een verhoogd risico oplevert voor de gezondheid van leerlingen, leerkrachten en ouders.

Neem nu contact met ons op

Asbest in scholen

Wanneer het bekend is dat er zich asbest op school bevindt, komt u met de volgende vraag: Hoe gaat u hier als schoolbestuur mee om? Welk beleid moeten wij voeren? Niet elke school heeft ervaring met het laten uitvoeren van asbestsanering. Aangezien het voor u een onbekende markt is en voor ons een markt waar wij jarenlange ervaring in hebben, helpen wij u graag.

Voor scholen die voor 1994 zijn gebouwd is er een kans dat er asbest in zit. Maar hoe weet u dit nu zeker? Bij i4solutions kunt u een asbestinventarisatie aanvragen, waarmee wij de staat van uw schoolgebouw controleren op asbest. Samen met u wordt er een onderzoeksstrategie bepaald. Voor scholen met asbest zijn de volgende onderzoeken mogelijk:

  • Onderzoek in geval van sloop of renovatie van het schoolgebouw
  • Onderzoek voor risicobeoordeling voor de leerlingen en leerkrachten (NEN 2991)
  • Onderzoek bij aankoop of verkoop
  • Onderzoek om een globale inschatting van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in school te verkrijgen

Bij i4solutions kunnen bovenstaande onderzoeken voor asbest in scholen afzonderlijk of gecombineerd worden uitgevoerd.

Wanneer wij bij u langs zijn geweest voor een asbestinventarisatie, is het duidelijk wat er moet gebeuren. Het asbest moet worden verwijderd als er asbestvezels vrij kunnen komen. Dit kan het geval zijn wanneer er renovatieplannen of werkzaamheden in het schoolgebouw zijn. Wanneer dit niet het geval is kunt u het asbest op school in veel gevallen laten zitten. Dit is een geruststelling, maar het is wel belangrijk dat u vervolgens een asbestbeheersplan op laat stellen. Dit zorgt ervoor dat het gebouw in de toekomst veilig kan worden gebruikt.

i4solutions voert gedegen inventarisaties uit en bewaakt hiervan de kwaliteit in de praktijk. Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten over onze werkwijze ten opzichte van asbest in scholen? Neem dan eens contact met ons op!