Asbest inventarisatie

i4solutions voert voor u een asbest inventarisatie conform SC540 uit die specifiek gericht is op uw eigen project. Tijdens een asbestinventarisatie zoeken wij voor u uit of er asbest aanwezig is in uw gebouw of object en wat hier aan kan worden gedaan.

Neem nu contact met ons op

Asbest inventarisatie

Een asbestonderzoek geeft niet alleen maar aan of er asbest aanwezig is in uw gebouw. Er wordt ook onderzocht om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en hoe de staat van het materiaal is. Op basis van risicoklassen wordt er bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen wanneer het asbest wordt verwijderd. Het is erg belangrijk dat er wordt gekeken naar het potentiële risico voor de gebruikers van uw gebouw. Wanneer al deze informatie bekend is, wordt er beoordeeld of het asbest direct moet worden verwijderd of dat bijvoorbeeld een asbest beheersplan een beter idee is.

Wat is er speciaal aan de asbest inventarisaties van i4solutions?

  • We geven passende oplossingen voor uw specifieke project
  • We hebben meer dan 17 jaar ervaring op het gebied van onderzoek en advies
  • We zijn altijd op zoek naar duurzame oplossingen
  • We geven kwalitatief, degelijk en betrouwbaar advies

Uit een asbest inventarisatie van i4solutions volgt indien nodig een vervolgstrategie. Een veelvoorkomende is een vervolgonderzoek in geval van sloop of renovatie van een gebouw. Ook vinden er vaak onderzoeken plaats voor risicobeoordeling voor de gebruikers van een gebouw. In kader van de verplichte Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kan het nodig zijn dat de asbestrisico's in kaart zijn gebracht en welke maatregelen nodig zijn. i4solutions kan voor u conform NEN 2991 de gezondheidsrisico's onderzoeken en hieromtrent adviseren.

Een asbest onderzoek kunt u dus gerust aan ons overlaten! Wilt u meer over ons weten of heeft u nog vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen!