Asbest SC540 advies

De asbestinventarisatie van i4solutions wordt uitgevoerd conform het asbest SC540 normadvies. Dit betekent dat wij onze werkzaamheden uitvoeren volgens de wettelijke voorschriften. In de norm SC540 wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt tussen twee asbestonderzoeken:

  • Type A onderzoek
  • Type B onderzoek

Asbest SC540 advies

Type A asbestonderzoek
Het type A onderzoek bestaat uit direct waarneembare asbest en asbesthoudende producten. Onze asbest inventarisatie bestaat uit een inspectie waar er gekeken wordt naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die direct waarneembaar zijn. Er wordt indien mogelijk een licht destructief asbestonderzoek uitgevoerd, waar gebruik wordt gemaakt van handgereedschap. Bovendien worden er materiaalmonsters genomen als dat nodig is.

Type B asbestonderzoek
Het type B onderzoek bestaat uit niet direct waarneembare asbest en asbesthoudende producten. Vaak wordt dit asbest onderzoek uitgevoerd wanneer er tijdens het type A onderzoek werd vermoed dat er niet direct waarneembare asbest aanwezig is. Hierbij te denken aan het slopen van een gebouw. Bij niet direct waarneembaar asbest valt te denken aan verborgen toepassingen in onder andere de fundering of constructief ingesloten gebouwdelen, kruipruimten of  rioleringen. Het asbestonderzoek wordt  uitgevoerd door bijvoorbeeld een onderdeel van het gebouw  weg te halen en hiermee onzichtbare ruimten te kunnen inventariseren.

Asbest SC540 advies
De verschillen tussen de twee type onderzoeken uiten zich voornamelijk in de tijd die bij een asbestonderzoek komt kijken. Het type A onderzoek wordt het meest toegepast. Type B wordt vooral ingezet als een vervolgonderzoek op het type A onderzoek.  Bovendien wordt er bij het type B onderzoek meer gebruik gemaakt van grof destructief onderzoek.

Wilt u i4solutions inschakelen voor professioneel asbest SC540 advies? Dat kan! U kunt altijd contact met ons opnemen. Ook staan wij klaar voor al uw vragen over onze werkwijze wat betreft asbest.