ISO 9001

ISO 9001 kwaliteitssysteem - certificering? i4solutions heeft de oplossing voor u!
U wilt een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 opzetten en zoekt deskundige ondersteuning? In drie fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat.

De ISO 9001:2008 is de meest bekende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Organisaties kunnen vrijwillig besluiten de ISO-norm toe te passen.

Gebruik de ISO 9001 om verbeteringen aan te brengen! Verbetertrajecten brengen uw organisatie naar een hoger niveau. Toepassen van ISO 9001 is hierbij een handig hulpmiddel.

i4solutions helpt u in drie fase het ISO 9001 certificaat te behalen

Fase 1: nulmeting

Met de nulmeting brengen wij de huidige stand van zaken binnen uw organisatie in kaart. De nulmeting resulteert in een advies met een van de sterke kanten van uw organisatie en waar nog aan gesleuteld moet worden om aan de eisen van ISO 9001 te voldoen.

Fase 2: opzetten en implementeren kwaliteitssysteem

Binnen de bestaande organisatiestructuren zet i4solutions het kwaliteitssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met betrokken binnen uw organisatie, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. We kunnen in stappen of integraal het kwaliteitsysteem implementeren. Dit is afhankelijk van uw wensen en organisatiecultuur.

Fase 3: certificering

In deze laatste fase begeleidt i4solutions u door de certificering door een extern bureau. U bent gecertificeerd! Hierna kan i4solutions verbetertrajecten voor uw organisatie bewaken zodat u resultaten boekt.