Milieuvergunning

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor de beheersing van de belasting van haar activiteiten naar het milieu. Bij vergunningsverplichte bedrijven wordt middels de voorschriften in de vergunning een nadere invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid. Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving wordt steeds meer van bedrijven verwacht op milieugebied, zoals het nemen van maatregelen voor afvalreductie en energiebesparing. Ook verplichting tot registratie en jaarlijkse rapportages over uw afvalstromen en energieverbruik behoren tot de mogelijkheden. Voorschriften in uw vergunning kunnen dus aanzienlijke consequenties hebben voor uw bedrijf en uw bedrijfsvoering.

i4solutions weet voorschriften uit de milieuvergunning eenvoudig in procedures of rapportages te zetten. Hiermee kunt aan het bevoegd gezag laten zien op welke wijze u aan de voorschriften voldoet.

Tevens kan i4solutions namens uw organisatie als gesprekspartner fungeren voor handhavers, controleurs en het gevoegd gezag.