CO²-footprint

image

Heeft u uw CO² huishouding in beeld? Het in beeld hebben van de CO² huishouding is een eerste vereiste om CO² reductie mogelijk te maken. De markt vraagt steeds meer om een goede CO² huishouding. In projecten wordt hier een gunningsvoordeel aan toegekend met behulp van de CO²-Prestatieladder. Ook u wilt de CO²-Prestatieladder invoeren bij uw organisatie.

i4solutions ondersteunt en adviseert op een pragmatische methode om het CO²-bewustcertificaat te behalen.

Haalbare reductiedoelen met uw organisatie formuleren is de volgende stap om te komen tot het verminderen van CO².

Als u een CO² bewust certificaat heeft, dan moet u minstens twee keer per jaar rapporteren over uw carbon footprint en de voortgang van de reductiemaatregelen.

Dat kan een tijdrovende kwestie zijn. Daarom maken wij vaak gebruik van de applicatie CO²-Management of de eigen ontwikkelde CO²-rekensheet. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van hun rol in de maatschappij en hun invloed naar de omgeving. Vanuit de overheid en consument groeit de vraag naar bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, omgeving en milieu. Kortom, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De drie pijlers van MVO, ook wel duurzaam ondernemen genoemd, zijn People, Planet en Profit. Duurzaam ondernemen in uw organisatie is door vraag van de mens en het steeds schaarser worden van natuurlijke bronnen een kwestie van tijd. i4solutions kan u ondersteunen bij:

image
  • MVO beleid
  • Opzetten en onderhouden van de MVO Prestatieladder
  • Opzetten en onderhouden ISO 26000 richtlijn