ISO 14001

image

ISO 14001 milieuzorgsysteem - certificering? i4solutions heeft de oplossing voor u!
U wilt een milieuzorgsysteem conform ISO 14001 opzetten en zoekt deskundige ondersteuning? In drie fasen behaalt uw organisatie het ISO 14001 certificaat.

ISO 14001 is bij uitstek geschikt voor organisaties die de aandacht voor milieuaspecten een vaste plaats willen geven in hun bedrijfsvoering. Terugdringen van verspilling en verbeteren van processen hebben direct een positief effect op het milieu en de omgeving en bedrijfskosten. Toepassen van LEAN (slanke bedrijfsprocessen) heeft per definitie een positief effect op het milieu en hiermee ook op de omgeving.

Een belangrijk onderdeel van de ISO 14001 is het in kaart brengen van milieurisico's en de mogelijke effecten. i4solutions weet milieurisico's helder in kaart te brengen en met u milieueffecten te minimalisren.

Kortom, met een ISO 14001-systeem geeft u een signaal naar uw omgeving dat u het milieu echt serieus neemt. Met het ISO 14001 certificaat maakt u het bovendien aantoonbaar.

i4solutions helpt u in drie fase het ISO 14001 certificaat te behalen

Fase 1 nulmeting

Met de nulmeting brengen wij de huidige stand van zaken binnen uw organisatie in kaart. De nulmeting resulteert in een advies met een van de sterke kanten van uw organisatie en waar nog aan gesleuteld moet worden om aan de eisen van ISO 14001 te voldoen.

image

Fase 2 opzetten en implementeren kwaliteitssysteem

Binnen de bestaande organisatiestructuren zet i4solutions het kwaliteitssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met betrokken binnen uw organisatie, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. We kunnen in stappen of integraal het kwaliteitsysteem implementeren. Dit is afhankelijk van uw wensen en organisatiecultuur.

Fase 3 certificering

In deze laatste fase begeleidt i4solutions u door de certificering door een extern bureau. U bent gecertificeerd! Hierna kan i4solutions verbetertrajecten voor uw organisatie bewaken zodat u van resultaten verzekert bent!