Asbestadvies

10

De aanwezigheid van asbest in gebouwen kan een verhoogd risico voor de gebruikers tot gevolg hebben. De omvang van het risico is bepalend voor te nemen maatregelen. Wij kunnen u conform de huidige wet- en regelgeving en normeringen (NEN 2991) het asbestrisico inzichtelijk maken en gedegen adviseren over te nemen maatregelenpakket. Een doelmatig lange termijn oplossing is hierbij een pre. In de praktijk betekent dat een beheersplan incidenten in de toekomst voorkomt.