Geluid

image

Wegverkeerslawaai

Voorafgaand aan een bouwplan of bestemmingsplan zal de geluidbelasting van het plan berekend moeten worden. i4solutions maakt geluidberekeningen volgens art 102 van de Wet geluidhinder door middel van programma GEONOISE.

Industrielawaai

Heeft uw bedrijf te maken met verandering en/of uitbreiding van activiteiten welke een geluidseffect hebben, dan kunt u te maken krijgen met het verplicht uitvoeren van een akoestisch onderzoek. In de milieuvergunning staan voorschriften voor geluid.