Risico inventarisatie en evaluatie

Vanuit de Arbowet zijn bedrijven en organisaties verplicht om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. Een Arbobeleid begint dan ook met de RI&E en het plan van aanpak.

Neem nu contact met ons op

Risico inventarisatie en evaluatie

Met een risico inventarisatie en evaluatie kan er inzicht worden verkregen in gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen een bedrijf of organisatie. Dit is de basis van het Arbobeleid. Een RI&E heeft de volgende doelen:

  • Het beoordelen en evalueren van risico’s en gevaren
  • Het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van het arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodieke arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  • Het nemen van passende maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken
  • Het verkrijgen van inzicht in de risico’s en gevaren en de hieraan verbonden effecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld

Wij voeren RI&E’s uit met een praktische en doelgerichte insteek. Dit resulteert in een rapportage die wij voor u opstellen. Dat geeft de werkgever inzicht in alle voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Samen met u kijken we naar de prioriteiten en werken we dit uit in een plan van aanpak.

Voorlichten en onderrichten van werknemers is een belangrijk instrument om de veiligheid en gezondheid te bevorderen. i4solutions kan toegespitst op uw werksituatie medewerkers voorlichten en onderrichten. Dit doen wij middels praktisch voorlichtingsmateriaal. Bent u benieuwd?

Wilt u meer weten over onze werkwijze of heeft u nog vragen? Wij helpen u graag! U kunt altijd contact met ons opnemen.